Pagdating ng mga tsino sa pilipinas

posted by | Leave a comment

Nagtalaga ng mga amo sa mga bantay sa tabing-dagat.

Kailangang pigain nila ang kahuli-hulihang patak ng dugo at pawis ng mga manggagawang Tsino." Nagpatuloy si Bat Sithong sa pagkukuwento kay A Song."Ngunit hindi nasayang ang pagbubo ng dugo ng mga manggagawang Tsino.

Ilan sa mga kinakailangan bago makapagtayo ng isang negosyo ay ang puhunan, tauhan, at makina.Dahil dito’y ang salitang pakikipagkalakan ay tumatayo sa mga salitang negosyo at industriya.Sa paglipas ng panahon, nagkaroon na ng iba’t ibang uri ng pagnenegosyo.Niyanig ng paulit-ulit na pag-aalsa nila sa trono ng mga kolonyalista sa kanluran.Napilitan ang mga ito na itigil na ang bentahan ng "tiya" (tawag sa Tsinong "contract worker;" baboy ang literal na kahulugan) at baguhin ang kalagayan ng mga manggawang Tsino." "Ngayo'y alam ng lahat kung gaano kayaman at kaunlad ang Amerika, Canada at Australia.

Leave a Reply

updating software for use with the